Keeled

english
   tootedisainer
   moedisainer
   graafiline disainer
   tekstiilidisainer
   reklaamikunstnik
   klaasidisainer
   nahadisainer
   ehtedisainer
   muu tegevusala
   sisekujundaja
   ettevõte
   tootedisainer
   moedisainer
   graafiline disainer
   tekstiilidisainer
   reklaamikunstnik
   klaasidisainer
   nahadisainer
   ehtedisainer
   muu tegevusala
   sisekujundaja
   ettevõte


EDL on eesti disainereid liitev ja esindav ühendus mille eesmärgiks on seista disaini eest laiemas mõttes. 1989.a. loodud organisatsiooni ridadesse kuulub täna üle 100 spetsialisti toote-, mööbli, moe-, tekstiili- ja graafilisi disaini vallast, meie loova tööstuse ühe haru koorekiht. EDL keskendub disainerite erialaste oskuste ja kutsealaste teadmiste arendamisele. EDL peamiseks eesmärgiks on oma liikmete ja oskuste kõrge kvaliteedi tagamine ja eetikakoodeksi järgimine.

EDL töötab disainiteadlikkuse edendamine nimel.  Me ei näe disaini mitte ainult esemelise maailma meigikunstina, vaid tunduvalt sügavama nähtusena mis toimib sillana majanduse ja kultuuri ning äri ja inimese vahel. Disaini nähtamatu roll on luua kvaliteeti ja naudingut meie ümber ja tagada lisaväärtus ettevõtlusele. Nii me usume. Püüame selle väite paikapidavust ka tõestada.

EDL on rahvusvaheliste disaini katusorganisatsioonide ICSID, BEDA  ja Design For All Europe (EIDD) liige. Võrgustumine ja infovahetus loob uusi võimalusi koostööks. Aktiivseks koostööpartneriks on Soome. EL koostööprojekti raames on ühiselt loodud uusi projekte ja kümneid uusi tooteid. Aktiivne suhtlemine on aastaid toimunud Prantsusmaa suunal. Korduv osalemine St Etienne Disainibiennaalil ning Maison&Objet sisustusmessil ning koostöö välisajakirjanikega on toonud tuntust.

 

Alates 2006.a. korraldab EDL Disainiööd ning kultuurifestivali Arts&Lights in Tallinn. See annab võimaluse tuua fookusesse disain ja loovus, ning loomemajanduse esindajatel demonstreerida oma loomingut.

EDL teeb ühiskonnas aktiivset selgitustööd disaini tulemuslikkusest, võtab osa diskussioonidest Eesti arengustrateegia loomisel ning loomemajanduse arendamisel. EDL algatusel käivitus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga projekt disainipoliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks. 2008.a. loodi Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Disaini Instituudi poolt Eesti Disainikeskus, mille eesmärk on disaini edukast kasutamisest tulenevate võimaluste tutvustamine ning Eesti disaini arendamine.