Keeled

english
Eesti Arhitektuurikeskuse logokonkurss
17. märts 2009
 
Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Eesti Disainerite Liiduga (EDL) kuulutab välja avaliku konkursi logo leidmiseks. Logo on keskuse tervikliku visuaalse identiteedi loomise võtmeks.
 
Konkurss algab 17.03.2009 ja lõpeb 20.04.2009, konkursi tingimustega on võimalik tutvuda Eesti Arhitektide Liidu kodulehel www.arhliit.ee ja Eesti Disainerite Liidu kodulehel www.edl.ee.
Ootame julgeid ja loovaid lahendusi!
 
Vaata logokonkursi tingimusi siit:
 
Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) on uus institutsioon, mille asutasid Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektide Liit 2008. aasta lõpus. EAK eesmärkideks on olla arhitektuurialase teabe, oskuste ja ideede vahetamise platvorm ning levitaja kogu ühiskonnas; uuenduste labor, mis arendab eesti kultuuri ja loomemajandust. EAK viib eesti arhitektuuri maailma ja tegutseb rahvusvaheliselt.
 
Eesti Arhitektuurikeskus
Egge Kulbok-Lattik
58180723

 

 


Eesti Arhitektuurikeskuse logo konkurss

Konkursi lähteandmed

Eesti Arhitektuurikeskus (EAK) on uus institutsioon, mille asutasid Eesti Kunsti¬akadeemia ja Eesti Arhitektide Liit 2008. aasta lõpus. Logokonkurss on esimene samm keskusele tervikliku visuaalse identiteedi loomisel. EAK eesmärgid ja tegevuse saab kokku võtta järgmiselt:
•    visioon: EAK on arhitektuurialase teabe, oskuste ja ideede vahetamise platvorm ning levitaja kogu ühiskonnas; uuenduste labor, mis arendab eesti kultuuri ja loomemajandust.
•    missioon ja tegutsemise strateegia: EAK tegutseb mitmel tasandil: üksikisiku, ühenduste, regionaalsel, rahvuslikul ja globaalsel tasandil, ületades piire nii sotsiaalses kui kultuurilises mõttes, et jõuda erineva publikuni ja eri ühiskonnarühmadeni. EAK viib eesti arhitektuuri maailma ja tegutseb rahvusvahelises kontekstis.
Konkursi tingimused
1.    Konkursi korraldaja on EAK koostöös MTÜ Eesti Disainerite Liiduga (EDL).
2.    Konkursi eesmärk on leida sobivaim visuaalne lahendus Eesti Arhitektuurikeskusele.
3.    Konkurss on avalik, suunaga professionaalidele ja tudengitele, üheetapiline, võistlustulemuste väljaselgitamiseni anonüümne.
4.    Konkursi keel on eesti keel.
5.    Konkursist võivad osa võtta kõik Eestis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud. Üks osaleja võib konkursile esitada rohkem kui ühe töö.
6.    Konkursist ei tohi osa võtta žürii liikmed, sekretär, eksperdid ja isikud, kes on osalenud võistluse ettevalmistamises.
7.    Võistlustöid hindab EAK ja EDL-i moodustatud 5-liikmeline žürii.
8.    Auhinnafond on kokku 15 000 krooni, mille jaotamise otsustab žürii, auhinnasummadelt arvestatakse maha käibemaks.
9.    Auhinnad: I - 10 000 krooni
II- 5 000 krooni
10.    Konkurss algab 17.03.2009 ja lõpeb 20.04.2009, konkursi tingimustega on võimalik tutvuda Eesti Arhitektide Liidu kodulehel www.arhliit.ee ja Eesti Disainerite Liidu kodulehel www.edl.ee
Võistlusülesanne
1.    EAK logo peab olema mõistetav nii Eestis kui rahvusvaheliselt, omades laia tähendusvälja. Lahendus peab olema positiivne ja avatud, kandma endas innovaatilisust ja energiat.
2.    Logo täisversioonis tuleb ette näha võimalus kirjutada asutuse nimi välja nii eesti kui inglise keeles (Estonian Centre of Architecture).
3.    Logo võiks olla kasutatav kolmemõõtmelisena (esemestatuna).
4.    Logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena; paberil ja kangal trükituna ning veebikeskkonnas.
Konkursi läbiviimise kord
1.    Konkursile esitatud töö peab olema vormistatud digitaalselt (JPG või PDF formaadis), lisaks A4 värviline väljatrükk.
2.    Töö tuleb esitada kinnises A4 ümbrikus, mis on varustatud autori märgusõnaga ja tähisega EAK Logokonkurss. Osavõtja anonüümsuse tagamiseks palume osavõtja isikuandmed lisada töö juurde väikeses kinnises ümbrikus.
3.    Küsimusi võib esitada EAK-le kogu konkursi toimumise jooksul, tel.58180723, Egge.
4.    Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 20. aprillil 2009 kell 17:00 Eesti Arhitektuurikeskusesse, Lai tn 31, 10133, Tallinn.

Žürii ja konkursitööde hindamine

1.    Žürii valib konkursi võitja hiljemalt 29. aprillil 2009.
2.    Hinnatakse vastavust reglemendile, kujunduse professionaalsust, innovaatilisust ja nüüdisaegsust.
3.    Žürii hindab ainult õigel ajal laekunud konkursitöid. Tööde vastavuse konkursi tingimustele otsustab žürii.
4.    Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 30. aprillil 2009 EAL-i ja EDL-i kodulehel.
5.    Konkursitööde kasutamine. Konkursi võitnud töö kasutamisõigus, läheb peale vastavasisulise lepingu sõlmimist EAK omandisse. Kavandi autor kinnitab, et ta on kavandi loonud isiklikult ja sellega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi. Eesti Arhitektuurikeskusel on õigus teha võitjaks tunnistatud kavandis muudatusi kokkuleppel autoriga. Autor lubab EAK-l näidata kavandi kasutamisel autori nime (nt laekunud töödest näituse korraldamiseks). Juhul kui EAK lubab kavandit kasutada kolmandatel isikutel, ei ole EAK kohustatud sellest autorit teavitama. Autoril ei ole õigust anda kavandit kasutamiseks kolmandatele isikutele.
6.    Sobiva töö puudumisel on žüriil õigus auhinnafond ümber jaotada.
7.    Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada konkurss ning jätta auhinnad välja kuulutamata.
8.    Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti vabariigi seaduste alusel.